14. 5. 2024
9.00–16.30 hod.
Hlavní budova IKEM Kongresový sál, 5. patro


Institut klinické a experimentální medicíny si vás dovoluje pozvat na konferenci:

Co dokáže medicína III.‍‍
…v rukách zdravotníků

14. 05. 2024

Registrace od 9.00 hod. do 9.45 hod.
Zahájení konference 9.45 hod.

Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9, 140 21, Praha 4

This is some text inside of a div block.Záznam


Program

09.00–09.45
Registrace
9.45–10.10
Zahájení konference
Ing. Helena Rögnerová - ředitelka IKEM
PhDr. Martina Šochmanová, MBA - náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu - hlavní sestra IKEM, prezidentka ČAS, členka odborného poradního týmu ministra zdravotnictví
10.10–10.20
Představení programu: Co dokáže moderní medicína - pokračování
Mgr. Lenka Klímová, MBA, Odd vzdělávání IKEM, Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí ČAS
10.20–10.40
Mise Sýrie ve válce
Mgr. Martina Jurigová, Kardiochirurgická klinika FN Královské Vinohrady a 3.LF UK
10.40–11.00
Antivirotika pohledem farmaceuta
PharmDr. Marie Babková, farmaceut, Ústavní lékárna IKEM
11.00–11.20
Aseptické neuroinfekce
MUDr. Aleš Chrdle, primář Infekčního oddělení, Nemocnice Č. Budějovice a.s.    
11.20–11.40
Šíření virových onemocnění v globalizovaném světě a co s tím můžeme dělat
MUDr. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEM, infektolog
11.40–12.00
HIV, HCV, Antonín Holý a John Martin aneb mějte rádi svého nadnárodního kapitalistu
prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik, vedoucí výzkumné skupiny a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR
12.00–12.20
Mých (už skoro) 40 let s AIDS
prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. přední český infektolog, vedoucí AIDS centra na Bulovce, profesorna 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
12.20–13.00
Přestávka na oběd
13.00–13.20
Příprava pacienta na DUPV
Monika Struhařová-Zofčáková, Následná intenzivní péče Estrella Health a.s., Hradec Králové
13.20–13.40
Jak pracuje ambulance parenterální a enterální výživy, specifika parenterální a enterální výživy
Ing. Yvona Durinová, všeobecná sestra - ambulance parenterální a enterální výživy, Klinika diabetologie IKEM
13.40–14.00
Vyšetření transplantovaných orgánů pomocí Molekulárního mikroskopu
doc. Mgr. Petra Hrubá Ph.D. a tým laboratoře Molekulární medicíny IKEM
14.00–14.20
Využití segmentačních programů pro práci s MR snímky
Mgr. Petr Kordač, Oddělení výpočetní tomografie, magnetické rezonance a klinické experimentální spektroskopie ZRIR  IKEM
14.20–14.40
Jak pracují koordinátoři v IKEM  
Mgr. Roman Keleman, Vedoucí Oddělení odběru orgánů IKEM
14.40–15.00
Intervenční práce s blízkými a pozůstalými - zaměřeno na dárcovské rodiny
Mgr. Ivana Trnková, vrchní sestra, Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
15.00–15.20
Jak pracuje paliativní tým v IKEM
MUDr. Jitka Polišenská, vedoucí lékařka, Multidisciplinární tým pro paliativní péči IKEM
15.20–15.40
Nácvik komunikace a sdělování závažných zpráv ve zdravotnictví pomocí virtuální reality
Jana Valachovičová, Business Development Director, ComGuide
15.40–15.50
Využití virtuální reality ve zdravotnictví
David Sibřina, BA (Hons), MSc., specialista virtuální reality, Oddělení 3D tisku a virtuální reality IKEM
15.50–16.00
Dotazy, diskuze, konzultace, rozdání certifikátů


Partneři akceGarant akce

Konference „Co dokáže medicína III.“  -  14. 5. 2024 je garantována
Českou asociací sester a registrována pod č.j. ČAS/212/2024.

Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21